fbpx

Ang Pagkabuo ng Mundo at ng Tao

Man-Shape-01-Cover

Ang Pagkabuo ng Mundo at ng Tao

ISANG KWENTONG B'LAAN

Ang kwentong ito ay nagmula sa B'laan ng Mindanao. Sa katutubong paniniwala ng B'laan, si Melu ang pinakamataas na nilalang at manlilikha at siya'y sinamahan nina Fiuweigh, Diwata, at Saweigh sa pulo sa ating kwento. 

PABAON NA KULTURA

I-download ang kwento o i-preorder ang riso zine at maghandog tungo sa pagpapanatili ng ating mga katutubong kultura.

Noong unang panahon, mayroong apat na nilalang na naninirahan sa isang pulong isang salakot lang ang laki. Sa pulong ito, walang puno, damo, o anuman na nabubuhay, bukod sa apat na nilalang at isang ibong nagngangalang Buswit. Isang araw, inatasan nila si Buswit para maghanap ng anupamang bagay liban sa nasa kanila at sa pulo. Pagbalik niya, nag-uwi siya ng lupa, ratan at mga prutas.

Bilang ang pinaka dakila sa apat, hinubog ni Melu ang lupa sa paraan na kung papaano maglilok ng palayok. Nang siya'y natapos, nabuo ang mundo. Itinanim niya ang mga buto mula sa mga prutas, at lumaki ang mga ito hanggang sa napuno ang mundo ng ratan at mga punong nagbubunga ng prutas.

Man-Shape-02-Intro
Man-Shape-03-Gods

Pinagmasdan ng apat na nilalang ang paglago ng mundo nang matagal na panahon, at sila'y nasiyahan dito. Ngunit, dumaing si Melu, "Anong silbi ng mundong ito, kasama na ang ratan at prutas kung wala namang taong makikinabang dito?" At sabi ng iba, "Tayo’y lumikha ng mga tao mula sa pagkit." Hinubog nila ang pagkit at ihinulma sa anyo ng tao. Inilapit nila ang mga ito sa apoy subalit mabilis itong natunaw. Kanilang napagtanto na hindi malilikha ang tao sa ganitong paraan.

 

Man-Shape-04-Nose

Sinubukan naman ni Melu at ng isa pa niyang kasamahan na gumamit ng putik sa paglikha ng tao.

Unti-unti nilang nahubog at nabuo ang mga ito hanggang sa umabot sila sa ilong.

Ikinabit ng kasama ni Melu ang mga ilong subalit ito’y baliktad. Binalaan siya ni Melu na malulunod ang mga tao kung baliktad ang kanilang mga ilong. Ngunit ayaw sumunod ng kanyang kasama at hinayaan na lang ang mga ilong na ganoon.

Man-Shape-05-People

Habang nakatalikod ang kanyang kasama, isa-isang hinablot ni Melu ang mga ilong at binaliktad ang mga ito sa tamang pusisyon. Sa kanyang pagmamadali, madiin niyang napindot ang dulo ng mga ilong at nag-iwan ito ng marka sa malambot na putik. Magpahanggang ngayon, kapansin-pansin pa rin ang mga pango na ilong ng mga taong likha nila.

 

Man-Shape-06-Gods

Sa pagkilala at pagtanghal sa mga katutubong Pilipino, nakipagugnayan ang Gunitaan sa PAGASA upang magbigay suporta sa komunidad ng Aeta, Lumad, T'boli at mga katutubong nasalanta ng bagyo sa Camarines Sur. Kapalit ng donasyon sa anumang halaga ay isang digital compilation.

Ang aklatan ay isa ring risograph art zine na inilathala sa tulong ng Bad Student na bukas sa mga preorder hanggang Dec. 11, 2020. Dahil sa pinsalang dulot rin ng bagyo sa kanila, 10% ng malilikom mula sa zine ay ilalaan sa Bad Student. Ang natitirang 90% ay ilalaan pa rin sa mga komunidad na sinusuporta ng PAGASA.

 

Man-Shape-07-Footer-Stamp
Man-Shape-08-Footer-Books

Ang Gunitaan ay isang munting aklatan ng ating mga alamat. Sa pamamagitan ng design, hinahangad ng Gunitaan na itanghal at mapanatili ang angking rikit ng mga kulturang bumubuo sa ating pagka-Pilipino

Handog ng Serious Studio.